Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych


    Szanowni Państwo,


    w związku z wejściem w życie nowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych (RODO), uprzejmie prosimy o wyrażenie poniższych zgód oraz zapoznanie się z naszą klauzulą informacyjną:


    Zgody na przetwarzanie danych osobowych
    Klauzula informacyjna


    Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KONDOR SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi, ul. Św. Teresy 91a, NIP: 7270125330. (dalej: Kondor). Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania przez Kondor informacji handlowych lub marketingowych dotyczących oferowanych przez Kondor usług lub produktów jak również wykonywania przedmiotu ewentualnej współpracy. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Kondor Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: personaldata@kondor.com.pl . Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan/Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych będą jedynie podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Kondor (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, jak i systemy informatyczne stosowane przez Kondor, w tym także podmioty z państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony). Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.