Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal


    Draga domnule sau doamna,


    în legătură cu intrarea în vigoare a noilor prevederi referitoare la protecția datelor cu caracter personal (GDPR), vă rugăm să acceptați acordul de mai jos și să vă referiți la informațiile din clauza noastră:


    Acordă consimțământ la prelucrarea datelor cu caracter personal
    Clauza de informare


    Administratorul datelor dvs. personale este KONDOR SP Z OO LODZ SUCURSALA CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 239D, ap.1, CUI: 25818847 (denumită în continuare: Kondor). Datele dvs. personale vor fi prelucrate de către Kondor pentru a vă trimite informații comerciale și pentru scopuri de marketing, referitoare la produsele și serviciile Kondor. Datele dvs. personale nu vor fi procesate prin mijloace automate, inclusiv prin profilare. În toate aspectele legate de datele dvs. personale, puteți scrie la: personaldata@kondor.com.pl. În legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale de către Kondor, aveți dreptul să accesați și să rectificați datele, dreptul de a șterge, dreptul la restricționarea prelucrării și dreptul la transferabilitatea datelor. În plus, aveți, de asemenea, dreptul de a contesta prelucrarea datelor dvs. dacă se bazează pe interesele noastre legitime. În acest caz, vom înceta prelucrarea datelor dvs. în astfel de scopuri, cu excepția cazului în care suntem în măsură să demonstrăm că există motive legitime pentru noi în legătură cu datele dvs. care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau datele dvs. sunt necesare pentru noi pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale (dacă există). Baza de procesare a datelor dvs. personale este acordul dumneavoastră liber acordat, care poate fi retras în orice moment, dar acest lucru nu va afecta legalitatea procesării datelor pe baza consimțământului înainte de retragerea sa. Acordul dvs. este acordat în mod liber, dar dacă nu este dat, ne va împiedica să vă furnizăm informații despre produsele și serviciile noastre. Pentru a vă retrage consimțământul, trimiteți un e-mail la: personaldata@kondor.com.pl. De asemenea, consimțământul dvs. poate fi retras prin trimiterea de informații prin poștă la adresa menționată mai sus a lui Kondor cu nota: "date personale". Dacă, în ciuda sprijinului nostru, sunteți de părere că datele dvs. personale sunt prelucrate în mod contrar prevederilor legilor aplicabile, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere (adică Președintelui Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (PUODO )). Datele dvs. personale prelucrate pe baza consimțământului dvs. vor fi procesate până când le veți retrage. Vom transfera datele dvs. personale în principal entităților externe care furnizează și susțin sistemele Kondor (infrastructură generală de TIC, sisteme de e-mail și informații utilizate de Kondor). Aceste entități vor procesa datele dvs. numai prin comanda noastră pe baza acordurilor necesare privind încredințarea prelucrării datelor și cu aplicarea unor măsuri adecvate de protecție a datelor de către astfel de entități. Nu vom transfera datele dvs. către alte entități, astfel încât să le poată utiliza în scopuri comerciale și de marketing, fără consimțământul dvs. expres suplimentar.