Contact

Kondor Sp. z o.o.

Headquarters

91-341 Łódź
ul. Św. Teresy 91 a
POLSKA

Romanian branch
in Cluj Napoca, Romania
Bdul 1 Dec. 1918, nr 21
Cluj Napoca

Contact